Pololetní prázdniny 2019

 
Chcete, aby Vaše děti strávily pololetní prázdniny bez televize, mobilu a počítače, dobře se pobavily a něco nového naučily?
Připravili jsme pro Vás a Vaše děti příměstský tábor v době pololetních prázdnin 1.2.2019 od 8:00 do 16:30 hodin. Děti u nás mohou být od 7:30 do 18:00 hodin.
Co je pro Vaše děti připraveno?
Zábavné hry a tvořivé dílničky v klubovně ve Zdravé školičce, návštěva Laser game, vycházka do okolí a pobyt na sportovním hřišti. Vyvážená kombinace her a zábavných sportovních činností pro optimální psychický a fyzický rozvoj dětí.   
 
Přihlásit své dítě můžete e-mailem na zdravaskolicka@seznam.cz nebo telefonicky 604 212 719.

 

 
 
Podmínky čerpání dotace k účasti dítěte na příměstském táboře:
 

oba rodiče jsou zaměstnaní/podnikají/studují nebo jsou vedeni na ÚP jako aktivní uchazeči o zaměstnání (dokládá se potvrzení)

dítě/děti jsou žáky 1.stupně ZŠ

rodiče vyplní dotazníky pro potřeby vyhodnocení projektu

 
Přihlásit své dítě můžete e-mailem zdravaskolicka@seznam.cz nebo telefonicky 604 212 719.