Pololetní prázdniny 2020

 

Rádi byste, aby Vaše děti strávily pololetní prázdniny bez televize, mobilu a počítače, dobře se pobavily a něco nového naučily? Připravili jsme pro Vás a Vaše děti příměstský tábor v době pololetních prázdnin v pátek 31.1.2020 od 8:00 do 16:30 hodin. Děti u nás mohou být od 7:30 do 18:00 hodin.

Co je pro Vaše děti připraveno?

Nejprve zábavné týmové hry k seznámení dětí, poté návštěva Laser game, návrat zpět do školičky na oběd a po krátkém poledním klidu sportovní hry na hřišti. Při nepříznivém počasí zábavné týmové hry, deskové hry či různé rukodělné činnosti podle zájmu dětí v klubovně Zdravé školičky.  

Přihlásit své dítě můžete e-mailem na zdravaskolicka@seznam.cz nebo telefonicky 604 212 719.

 

 
 
Podmínky čerpání dotace k účasti dítěte na příměstském táboře:
 

oba rodiče jsou zaměstnaní/podnikají/studují nebo jsou vedeni na ÚP jako aktivní uchazeči o zaměstnání (dokládá se potvrzení)

dítě/děti jsou žáky 1.stupně ZŠ

rodiče vyplní několik dotazníků pro potřeby vyhodnocení projektu