Příměstské tábory pro děti 1.stupně ZŠ - projekt financovaný Evropskou unií

Cílem projektu je usnadnit sladění pracovního a rodinného života rodičům žáků prvního stupně základních škol v brněnské městské části Maloměřice - Obřany a blízkého okolí prostřednictvím nabídky služby péče o jejich děti, která probíhá formou příměstských táborů v době školních prázdnin. Dohled nad dětmi vykonávají a zábavný program zajišťují naši zkušení lektoři.

Organizujeme příměstské tábory v době podzimních, pololetních, jarních a letních prázdnin.

 

Podzimní prázdniny 2020

 
Nabízíme Vám a Vašim dětem dotovaný příměstský tábor v době podzimních prázdnin ve dnech 29.-30.10.2020, denně od 8:00 do 16:30 hodin, děti mohou být u nás po dohodě od 7:00 do 18:00 hodin. Pro děti jsme připravili program s názvem Nebojte se, děti, v lese! Děti čekají po oba dny půldenní výlety do lesa, kde se dozví mnoho zajímavostí o živé i neživé přírodě, o tom, jak se máme chovat v lese a co dělat, když bychom se v lese ztratili nebo se nám tam přihodilo něco nepříjemného. Nebude se však jednat pouze o teorii, děti si vyzkouší a osvojí praktické dovednosti z různých oblastí při řešení krizových situací. Na odpoledne jsou plánovány sportovní aktivity a hry na hřištích či při nepříznivém počasí hry v klubovně. Obědy a pitný režim zajistíme. Máte-li zájem, prosím o přihlášení co nejdříve na email zdravaskolicka@seznam.cz, počet míst je omezen.
 
 
 
Podmínky čerpání dotace k účasti dítěte na příměstském táboře:
 

oba rodiče jsou zaměstnaní/podnikají/studují nebo jsou vedeni na ÚP jako aktivní uchazeči o zaměstnání (dokládá se potvrzení)

dítě/děti jsou žáky 1.stupně ZŠ

rodiče vyplní několik dotazníků pro potřeby vyhodnocení projektu

 
Přihlásit své dítě můžete e-mailem zdravaskolicka@seznam.cz nebo telefonicky 604 212 719.
 
Díky dotacím z EU nabízíme rodičům dětí 1.stupně ZŠ příměstské tábory za cenu stravy, jízdného, vstupného (při celodenním výletu) 400,- Kč celkem za celotýdenní program ve  výše uvedených termínech.
Podmínky pro získání dotované ceny:
oba rodiče jsou zaměstnaní/podnikají/studují nebo jsou vedeni na ÚP jako aktivní uchazeči o zaměstnání
dítě/děti jsou žáky 1.stupně ZŠ
rodiče vyplní krátký dotazník
Neváhejte, kapacita je omezená
Přihlásit své dítě můžete e-mailem zdravaskolicka@seznam.cz nebo telefonicky 604 212 719