Biker klub Brno-Obřany

CÍL Rozvoj pohybových schopností, koordinace těla a rovnováhy. Výuka horské cyklistiky, zvládnutí terénních nerovností.
NÁPLŇ Cyklistické výjezdy do terénu do října, poté od cca dubna s přihlédnutím k aktuálnímu počasí. Nácvik bikerských technických triků. Od listopadu do března suchý výcvik v tělocvičně formou pohybových her, cviků se zaměřením na posílení dolních končetin a rovnováhy těla.
POČET DĚTÍ 4 - 6
VĚK 6 - 15
TERMÍN čtvrtek od 16:00 do 18:00 v sezóně výjezdů,mimo sezónu 16:00 - 17:00
CENA 1 700,- Kč/pololetí
LEKTOR Fanda
POZNÁMKA Součástí kroužku jsou jednodenní víkendové výjezdy. Tyto akce jsou pouze na základě zájmu rodičů, naplnění minimální kapacity a jsou hrazeny zvlášť. Informace k termínům výjezdů budou oznamovány přibližně měsíc předem.

Jednodenních výjezdů i soustředění se mohou zúčastnit děti, které do kroužku nechodí, ale mají zájem být členy klubu.