Dětský klub Větrník III - projekt financovaný Evropskou unií

Cílem projektu je usnadnit sladění pracovního a rodinného života rodičům žáků prvního stupně základních škol v brněnské městské části Maloměřice - Obřany a blízkého okolí prostřednictvím nabídky služby péče o jejich děti. V průběhu školního roku bude tato služba nabízena formou dětského klubu po ukončení provozu místní školní družiny. V době prázdnin bude péče o děti probíhat formou týdenních turnusů příměstského tábora od ranních do podvečerních hodin. Dohled nad dětmi budou vykonávat zkušení lektoři.

Ve spolupráci se základní školou Hamry a základní školou v Bílovicích nad Svitavou jsme připravili program zajištění dětí ve večerních hodinách pro zaměstnané rodiče žáků 1.stupně. Naše lektorka děti vyzvedne ze školní družiny na konci její provozní doby v 16:30 hodin a odtud se společně přemístí do našeho Mateřského centra, kde pro ně připravujeme spoustu her a zábavy. Dětem je k dispozici několik psacích stolů, kde v případě zájmu rodičů v klidu pracují na svých domácích úkolech. Rodiče mohou také děti sami přivádět kdykoliv v provozní době klubu a využívat jeho provoz každodenně, pravidelně v určité dny v týdnu nebo nepravidelně. Tato služba je financována Evropskou unií a rodiče, kteří splňují podmínky pro čerpání dotace, ji mají zcela zdarma. V případě zájmu a potřeby můžeme zajistit dětem svačinu od společnosti Vitalité v ceně 18,- Kč/ks.

Provoz klubu: každý všední den mimo státní svátky a prázdniny v době od 16:30 do 19:30

Kapacita klubu: 20 dětí 1.stupně ZŠ

O děti se starají 2 zkušení lektoři

Podmínky pro čerpání dotace:

oba rodiče jsou zaměstnaní/podnikají/studují nebo jsou vedeni na ÚP jako aktivní uchazeči o zaměstnání (dokládá se potvrzení)

dítě/děti jsou žáky 1.stupně ZŠ

rodiče vyplní dotazníky pro potřeby vyhodnocení projektu