Kroužky pro děti 1.stupně ZŠ

 

KERAMIKA

CÍL Rozvoj jemné motoriky ruky a kreativity. Rozvoj citu pro výtvarné umění. Seznámení se s technikami práce s keramickou hlínou.
NÁPLŇ Tvoření z keramické hlíny - plastiky, reliéfy, glazování.
POČET DĚTÍ 4 - 10
VĚK 7 - 12
TERMÍN pondělí od 16:00 do 17:00
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 12.9.2022
LEKTOR Helena
POZNÁMKA v ceně je výtvarný materiál

 

DÍLNIČKY

CÍL Rozvoj jemné motoriky ruky a kreativity. Rozvoj estetického cítění. Rozvoj pečlivosti a vytrvalosti.
NÁPLŇ Kreativní tvoření, výroba dárků
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 6 - 12
TERMÍN pondělí od 14:00 do 15:00
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 12.9.2022
LEKTOR Niki
POZNÁMKA v ceně je materiál ke tvoření
 

 

LOGIK

CÍL Rozvoj logického myšlení, zaměření na cíl, vytrvalost.
NÁPLŇ Didaktické hry, řešení rébusů, šifry, logické úlohy
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 6 - 12
TERMÍN pondělí od 15:00 do 16:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 12.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA  

 

YOUTUBEŘI & BLOGEŘI I.

CÍL Schopnost vyjádřit své myšlenky a názory prostřednictvím Internetu. Rozvoj týmové spolupráce a kreativity. Sebeprosazení ve skupině vrstevníků.
NÁPLŇ Natáčení nápaditých videí, tvorba scénářů, hledání námětů a diskutování o nich ve skupině.
POČET DĚTÍ 4 - 10
VĚK 6 - 10
TERMÍN pondělí od 16:00 do 17:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 12.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA  
 
 

YOUTUBEŘI & BLOGEŘI II.

CÍL Schopnost vyjádřit své myšlenky a názory prostřednictvím Internetu. Rozvoj týmové spolupráce a kreativity. Sebeprosazení ve skupině vrstevníků.
NÁPLŇ Natáčení nápaditých videí, tvorba scénářů, hledání námětů a diskutování o nich ve skupině.
POČET DĚTÍ 4 - 10
VĚK 10 - 12
TERMÍN pondělí od 17:00 do 18:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 12.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA
 

 

KUCHTÍCI

CÍL Rozvoj samostatnosti, zručnosti. Týmová spolupráce. Podpora zdravého stravování.
NÁPLŇ Příprava pokrmů podle receptů ve skupinách
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 6 - 12
TERMÍN pondělí od 17:00 do 18:00
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 12.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA v ceně suroviny pro vaření
 
 

FLÉTNA

CÍL Podpora vitální kapacity plic. Rozvoj citu pro hudbu a rytmus.
NÁPLŇ Hra na flétnu
POČET DĚTÍ 4 - 8
VĚK 6 - 10
TERMÍN pondělí od 18:00 do 19:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 12.9.2022
LEKTOR Bohdana
POZNÁMKA potřeba mít vlastní flétnu
 

 

KREATIV I.

CÍL Podpora kreativity. Schopnost všestranně se vyjádřit prostřednictvím různých uměleckých směrů. 
NÁPLŇ Různé formy kreativních činností pro všestranně nadané děti a pro děti, které nemají vyhraněné zájmy či nevydrží déle u jedné aktivity. Výtvarné, rukodělné, hudebně pohybové, dramatické, pěvecké a instrumentální aktivity.  
POČET DĚTÍ 4 - 10
VĚK 6 - 10
TERMÍN úterý od 14:00 do 15:00
CENA 1 500,- Kč/pololetí, 1.lekce 13.9.2022
LEKTOR Iva
POZNÁMKA v ceně je materiál pro tvoření
 
.
 

KREATIV II.

CÍL Podpora kreativity. Schopnost všestranně se vyjádřit prostřednictvím různých uměleckých směrů. 
NÁPLŇ Různé formy kreativních činností pro všestranně nadané děti a pro děti, které nemají vyhraněné zájmy či nevydrží déle u jedné aktivity. Výtvarné, rukodělné, hudebně pohybové, dramatické, pěvecké a instrumentální aktivity.  
POČET DĚTÍ 4 - 10
VĚK 10 - 12
TERMÍN čtvrtek od 14:00 do 15:00
CENA 1 500,- Kč/pololetí, 1.lekce 15.9.2022
LEKTOR Iva
POZNÁMKA v ceně je materiál pro tvoření

 

MUZICÍROVÁNÍ

CÍL Rozvoj citu pro hudbu a rytmus, kreativita. Vyjádření pocitů pomocí hry na jednoduché hudební nástroje.
NÁPLŇ Hra na Orffovy a netradiční hudební nástroje. Rytmizace a deklamace. Skupinové hudební kompozice.
POČET DĚTÍ 4 - 10
VĚK 6 - 12
TERMÍN úterý od 15:00 do 16:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 13.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA Hudební nástroje jsou k dispozici, lze si nosit také vlastní.

 

ANGLIČTINA ZAČÁTEČNÍCI

CÍL Rozvoj anglické slovní zásoby. Schopnost přirozeně komunikovat v angličtině. Seznamování se s gramatikou nenásilnou hravou formou.
NÁPLŇ Výuka anglického jazyka zábavnou formou
POČET DĚTÍ 4 - 8
VĚK 6 - 8
TERMÍN úterý od 17:00 do 17:45
CENA 1 900,- Kč/pololetí, 1.lekce 13.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA  

 

ANGLIČTINA MÍRNĚ POKROČILÍ

CÍL Rozvoj anglické slovní zásoby. Schopnost přirozeně komunikovat v angličtině. Procvičování gramatiky nenásilnou hravou formou.
NÁPLŇ Výuka anglického jazyka zábavnou formou
POČET DĚTÍ 4 - 8
VĚK 9 - 12
TERMÍN čtvrtek od 17:00 do 17:45
CENA 1 900,- Kč/pololetí, 1.lekce 15.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA  

 

VÝTVARKA

CÍL Rozvoj jemné motoriky ruky a kreativity. Rozvoj citu pro výtvarné umění. Vyjádření svých pocitů různými výtvarnými technikami.
NÁPLŇ Kresba, malba, modelování.
POČET DĚTÍ 4 - 10
VĚK 6 - 12
TERMÍN středa od 14:00 do 15:00
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 14.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA v ceně je výtvarný materiál

 

ŽURNALISTA

CÍL Rozvoj literárních dovedností. Seznamování se s prací novinářů a spisovatelů. Vyjádření osobního názoru na drobné literární dílo.
NÁPLŇ Tvoření drobných literárních útvarů. Diskuse nad literárními "dílky" ostatních. Tvorba skutečného časopisu, který bude distribuován v Obřanech a Maloměřicích (ve spolupráci s Žurnalisty z 2.stupně)
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 6 - 12
TERMÍN středa od 15:00 do 16:00
CENA 1 400,- Kč/pololetí, 1.lekce 14.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA v ceně jsou náklady na tisk
 
 

ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ

CÍL Rozvoj jemné motoriky ruky a kreativity. Rozvoj citu pro výtvarné umění a design. Seznámení se s technikami šití.
NÁPLŇ Vytváření kreslených návrhů oblečení, výroba střihů, ušití vlastního oděvního kusu, návrhy celé kolekce. Organizace módní přehlídky (ve spolupráci s návrháři z 2.stupně)
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 9 - 12 (mladší děti na základě posouzení rodičů)
TERMÍN středa od 16:00 do 17:00
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 14.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA v ceně jsou náklady na látky

 

TANEČKY

CÍL Rozvoj pohybových schopností, koordinace těla a citu pro hudbu a rytmus.
NÁPLŇ Hudebně pohybové hry, taneční improvizace s hudebním doprovodem, tanečky se zpěvem.
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 6 - 10
TERMÍN středa od 18:00 do 19:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 14.9.2022
LEKTOR Bohdana
POZNÁMKA na obutí nejlépe cvičky či podobnou vhodnou obuv

 

LYŽÁK

CÍL Rozvoj pohybových schopností, koordinace těla a rovnováhy. Výuka carvingového lyžování. 
NÁPLŇ Suchý výcvik lyžování v tělocvičně formou pohybových her, cviků se zaměřením na posílení dolních končetin a rovnováhy těla. Nácvik správného lyžařského postoje. Lyžařský trenažér. Lyžařský výcvik na horách (viz poznámka).
POČET DĚTÍ 4 - 15
VĚK 6 - 12
TERMÍN středa od 18:00 do 19:00  TERMÍN JE ZATÍM PŘEDBĚŽNÝ
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 14.9.2022
LEKTOR Fanda a Nicol
POZNÁMKA Součástí kroužku jsou víkendové výjezdy na hory a celotýdenní lyžařské soustředění na horách v době jarních prázdnin. Tyto akce jsou pouze na základě zájmu rodičů, naplnění minimální kapacity a jsou hrazeny zvlášť. 
Aktuální termíny lyžařských výjezdů najdete v záložce OSTATNÍ/Lyžařské výjezdy 

 

BIKERKLUB

CÍL Rozvoj pohybových schopností, koordinace těla a rovnováhy. Výuka horské cyklistiky, zvládnutí terénních nerovností.
NÁPLŇ Cyklistické výjezdy do terénu do října, poté od cca dubna s přihlédnutím k aktuálnímu počasí. Nácvik bikerských technických triků. Od listopadu do března suchý výcvik v tělocvičně formou pohybových her, cviků se zaměřením na posílení dolních končetin a rovnováhy těla.
POČET DĚTÍ 4 - 6
VĚK 6 - 15
TERMÍN čtvrtek od 16:00 do 18:00 v sezóně výjezdů, mimo sezónu 16:00 - 17:00
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 8.9.2022
LEKTOR Fanda
POZNÁMKA Součástí kroužku jsou jednodenní víkendové výjezdy. Tyto akce jsou pouze na základě zájmu rodičů, naplnění minimální kapacity a jsou hrazeny zvlášť. Informace k termínům výjezdů budou oznamovány přibližně měsíc předem.
 

 

PUŤÁK

CÍL Rozvoj pohybových schopností, koordinace těla a rovnováhy. Podpora zdravého pohybu při pobytu v přírodě.
NÁPLŇ Turistika v přírodě formou jednodenních víkendových výletů. Výcvik orientace v prostoru, pozorování přírody, seznamování se s turistickými značkami, buzolou, mapou. Zábavné tématické hry v přírodě.
POČET DĚTÍ 4 - 15
VĚK 6 - 12
TERMÍN sobota 1x za měsíc
CENA 1 900,- Kč/pololetí, 1.výlet 17.9.2022
LEKTOR Bohdana a Nicol
POZNÁMKA v ceně za pololetí je 5 výletů včetně jízdného, stravy a zázemí s náhradním programem v případě silně nepříznivého počasí (silný vytrvalý déšť, silný mráz, náledí, bouřky). Vhodné oblečení a obuv nutností. 

 

MODERÁTOR

CÍL Rozvoj řečových dovedností. Trénink prezentačních dovedností. Seznamování se s prací profesionálních moderátorů. Nácvik pohotové reakce a přirozeného vyjadřování před publikem.
NÁPLŇ Nácvik správné artikulace a dýchání. Prezentování před ostatními. Videotréninky s následným rozborem. Ukázky prezentačních dovedností profesionálů s komentářem. Živé moderování skutečných akcí Zdravé školičky ve spolupráci s ostatními kroužky při jejich vystoupeních (pouze děti, které budou chtít).
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 6 - 12
TERMÍN čtvrtek od 15:00 do 16:00
CENA 1 400,- Kč/pololetí, 1.lekce 15.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA
 

 

DESIGNER

CÍL Rozvoj prostorové představivosti, citu pro výtvarné umění, kreativity. Seznamování se s prací profesionálních designerů. 
NÁPLŇ Tvoření vlastních návrhů výrobků podle zadání i podle vlastních nápadů. Ve spolupráci s dospělými pokus o realizaci návrhu (bude-li to možné)
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 8 - 12 (mladší děti na základě posouzení rodičů)
TERMÍN čtvrtek od 17:00 do 18:00
CENA 1 500,- Kč/pololetí, 1.lekce 15.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA v ceně jsou náklady na standardní výtvarný materiál (v případě náročnějšího výrobku dohoda s rodiči)
 

 

KLÁVESY I.,II.

CÍL Rozvoj hudebního talentu při hře na klávesy. Rozvoj jemné motoriky ruky. Podpora hudebního sluchu a citu pro rytmus. 
NÁPLŇ Výuka hry na klávesové nástroje
POČET DĚTÍ 2
VĚK 6 - 12
TERMÍN 1x týdně ve 2 termínech: čtvrtek od 18:00 do 19:00/pátek od 16:00 do 17:00
CENA 1 900,- Kč/pololetí, 1.lekce 15.9.2022/16.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA stejné kroužky ve dvou termínech
 

 

DRAMAŤÁK

CÍL Rozvoj řeči a mluveného projevu. Rozvoj kreativity, představitosti a pohybového vyjadřování.
NÁPLŇ Dramatické hry, ztvárňování pohádkových postav, pantomima. Nácvik pohádky podle scénáře.
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 6 - 12
TERMÍN pátek od 14:00 do 15:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 16.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA  

 

VÝROBA ŠPERKŮ

CÍL Rozvoj jemné motoriky ruky a kreativity. Rozvoj estetického cítění. Rozvoj pečlivosti a vytrvalosti.
NÁPLŇ Kreativní tvoření při výrobě šperků
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 6 - 12
TERMÍN pátek od 16:00 do 17:00
CENA 1 500,- Kč/pololetí, 1.lekce 16.9.2022
LEKTOR Niki
POZNÁMKA v ceně je materiál
 

 

bude upřesněno