Kroužky pro děti 1.stupně ZŠ

 

KERAMIKA

CÍL Rozvoj jemné motoriky ruky a kreativity. Rozvoj citu pro výtvarné umění. Seznámení se s technikami práce s keramickou hlínou.
NÁPLŇ Tvoření z keramické hlíny - plastiky, reliéfy, glazování.
POČET DĚTÍ 4 - 10
VĚK 7 - 12
TERMÍN pondělí od 16:00 do 17:00
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 16.9.2019
LEKTOR Helena
POZNÁMKA v ceně je výtvarný materiál

 

DÍLNIČKY

CÍL Rozvoj jemné motoriky ruky a kreativity. Rozvoj estetického cítění. Rozvoj pečlivosti a vytrvalosti.
NÁPLŇ Kreativní tvoření, výroba dárků
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 6 - 12
TERMÍN pondělí od 14:00 do 15:00
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 16.9.2019
LEKTOR Niki
POZNÁMKA v ceně je materiál ke tvoření
 

 

LOGIK

CÍL Rozvoj logického myšlení, zaměření na cíl, vytrvalost.
NÁPLŇ Didaktické hry, řešení rébusů, šifry, logické úlohy
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 6 - 12
TERMÍN pondělí od 15:00 do 16:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 16.9.2019
LEKTOR  
POZNÁMKA  

 

YOUTUBEŘI & BLOGEŘI I.

CÍL Schopnost vyjádřit své myšlenky a názory prostřednictvím Internetu. Rozvoj týmové spolupráce a kreativity. Sebeprosazení ve skupině vrstevníků.
NÁPLŇ Natáčení nápaditých videí, tvorba scénářů, hledání námětů a diskutování o nich ve skupině.
POČET DĚTÍ 4 - 10
VĚK 6 - 10
TERMÍN pondělí od 16:00 do 17:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 16.9.2019
LEKTOR  
POZNÁMKA  
 
 

YOUTUBEŘI & BLOGEŘI II.

CÍL Schopnost vyjádřit své myšlenky a názory prostřednictvím Internetu. Rozvoj týmové spolupráce a kreativity. Sebeprosazení ve skupině vrstevníků.
NÁPLŇ Natáčení nápaditých videí, tvorba scénářů, hledání námětů a diskutování o nich ve skupině.
POČET DĚTÍ 4 - 10
VĚK 10 - 12
TERMÍN pondělí od 17:00 do 18:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 16.9.2019
LEKTOR  
POZNÁMKA
 

 

KUCHTÍCI

CÍL Rozvoj samostatnosti, zručnosti. Týmová spolupráce. Podpora zdravého stravování.
NÁPLŇ Příprava pokrmů podle receptů ve skupinách
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 6 - 12
TERMÍN pondělí od 17:00 do 18:00
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 16.9.2019
LEKTOR  
POZNÁMKA v ceně suroviny pro vaření
 
 

FLÉTNA

CÍL Podpora vitální kapacity plic. Rozvoj citu pro hudbu a rytmus.
NÁPLŇ Hra na flétnu
POČET DĚTÍ 4 - 8
VĚK 6 - 10
TERMÍN pondělí od 18:00 do 19:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 16.9.2019
LEKTOR  
POZNÁMKA potřeba mít vlastní flétnu
 

 

KREATIV I.

CÍL Podpora kreativity. Schopnost všestranně se vyjádřit prostřednictvím různých uměleckých směrů. 
NÁPLŇ Různé formy kreativních činností pro všestranně nadané děti a pro děti, které nemají vyhraněné zájmy či nevydrží déle u jedné aktivity. Výtvarné, rukodělné, hudebně pohybové, dramatické, pěvecké a instrumentální aktivity.  
POČET DĚTÍ 4 - 10
VĚK 6 - 10
TERMÍN úterý od 14:00 do 15:00
CENA 1 500,- Kč/pololetí, 1.lekce 17.9.2019
LEKTOR Iva
POZNÁMKA v ceně je materiál pro tvoření
 
.
 

KREATIV II.

CÍL Podpora kreativity. Schopnost všestranně se vyjádřit prostřednictvím různých uměleckých směrů. 
NÁPLŇ Různé formy kreativních činností pro všestranně nadané děti a pro děti, které nemají vyhraněné zájmy či nevydrží déle u jedné aktivity. Výtvarné, rukodělné, hudebně pohybové, dramatické, pěvecké a instrumentální aktivity.  
POČET DĚTÍ 4 - 10
VĚK 10 - 12
TERMÍN čtvrtek od 14:00 do 15:00
CENA 1 500,- Kč/pololetí, 1.lekce 19.9.2019
LEKTOR Iva
POZNÁMKA v ceně je materiál pro tvoření

 

MUZICÍROVÁNÍ

CÍL Rozvoj citu pro hudbu a rytmus, kreativita. Vyjádření pocitů pomocí hry na jednoduché hudební nástroje.
NÁPLŇ Hra na Orffovy a netradiční hudební nástroje. Rytmizace a deklamace. Skupinové hudební kompozice.
POČET DĚTÍ 4 - 10
VĚK 6 - 12
TERMÍN úterý od 15:00 do 16:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 17.9.2019
LEKTOR  
POZNÁMKA Hudební nástroje jsou k dispozici, lze si nosit také vlastní.

 

ANGLIČTINA ZAČÁTEČNÍCI

CÍL Rozvoj anglické slovní zásoby. Schopnost přirozeně komunikovat v angličtině. Seznamování se s gramatikou nenásilnou hravou formou.
NÁPLŇ Výuka anglického jazyka zábavnou formou
POČET DĚTÍ 4 - 8
VĚK 6 - 8
TERMÍN úterý od 17:00 do 17:45
CENA 1 900,- Kč/pololetí, 1.lekce 17.9.2019
LEKTOR Věra
POZNÁMKA  

 

ANGLIČTINA MÍRNĚ POKROČILÍ

CÍL Rozvoj anglické slovní zásoby. Schopnost přirozeně komunikovat v angličtině. Procvičování gramatiky nenásilnou hravou formou.
NÁPLŇ Výuka anglického jazyka zábavnou formou
POČET DĚTÍ 4 - 8
VĚK 9 - 12
TERMÍN čtvrtek od 17:00 do 17:45
CENA 1 900,- Kč/pololetí, 1.lekce 19.9.2019
LEKTOR Věra
POZNÁMKA  

 

VÝTVARKA

CÍL Rozvoj jemné motoriky ruky a kreativity. Rozvoj citu pro výtvarné umění. Vyjádření svých pocitů různými výtvarnými technikami.
NÁPLŇ Kresba, malba, modelování.
POČET DĚTÍ 4 - 10
VĚK 6 - 12
TERMÍN středa od 14:00 do 15:00
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 18.9.2019
LEKTOR  
POZNÁMKA v ceně je výtvarný materiál

 

ŽURNALISTA

CÍL Rozvoj literárních dovedností. Seznamování se s prací novinářů a spisovatelů. Vyjádření osobního názoru na drobné literární dílo.
NÁPLŇ Tvoření drobných literárních útvarů. Diskuse nad literárními "dílky" ostatních. Tvorba skutečného časopisu, který bude distribuován v Obřanech a Maloměřicích (ve spolupráci s Žurnalisty z 2.stupně)
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 6 - 12
TERMÍN středa od 15:00 do 16:00
CENA 1 400,- Kč/pololetí, 1.lekce 18.9.2019
LEKTOR  
POZNÁMKA v ceně jsou náklady na tisk
 
 

ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ

CÍL Rozvoj jemné motoriky ruky a kreativity. Rozvoj citu pro výtvarné umění a design. Seznámení se s technikami šití.
NÁPLŇ Vytváření kreslených návrhů oblečení, výroba střihů, ušití vlastního oděvního kusu, návrhy celé kolekce. Organizace módní přehlídky (ve spolupráci s návrháři z 2.stupně)
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 9 - 12 (mladší děti na základě posouzení rodičů)
TERMÍN středa od 16:00 do 17:00
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 18.9.2019
LEKTOR  
POZNÁMKA v ceně jsou náklady na látky

 

TANEČKY

CÍL Rozvoj pohybových schopností, koordinace těla a citu pro hudbu a rytmus.
NÁPLŇ Hudebně pohybové hry, taneční improvizace s hudebním doprovodem, tanečky se zpěvem.
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 6 - 10
TERMÍN středa od 18:00 do 19:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 18.9.2019
LEKTOR Bohdana
POZNÁMKA na obutí nejlépe cvičky či podobnou vhodnou obuv

 

LYŽÁK

CÍL Rozvoj pohybových schopností, koordinace těla a rovnováhy. Výuka carvingového lyžování. 
NÁPLŇ Suchý výcvik lyžování v tělocvičně formou pohybových her, cviků se zaměřením na posílení dolních končetin a rovnováhy těla. Nácvik správného lyžařského postoje. Lyžařský trenažér. Lyžařský výcvik na horách (viz poznámka).
POČET DĚTÍ 4 - 15
VĚK 6 - 12
TERMÍN středa od 18:00 do 19:00  TERMÍN JE ZATÍM PŘEDBĚŽNÝ
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 18.9.2019
LEKTOR Fanda (asistentka Nicol)
POZNÁMKA Součástí kroužku jsou jednodenní víkendové výjezdy na hory a celotýdenní lyžařské soustředění na horách v době jarních prázdnin. Tyto akce jsou pouze na základě zájmu rodičů, naplnění minimální kapacity a jsou hrazeny zvlášť. Informace k termínům výjezdů budou oznamovány pouze cca 14 dní před plánovaným výjezdem z důvodu sněhové situace na horách. Děkujeme za pochopení. 

 

BIKERKLUB

CÍL Rozvoj pohybových schopností, koordinace těla a rovnováhy. Výuka horské cyklistiky, zvládnutí terénních nerovností.
NÁPLŇ Cyklistické výjezdy do terénu do října, poté od cca dubna s přihlédnutím k aktuálnímu počasí. Nácvik bikerských technických triků. Od listopadu do března suchý výcvik v tělocvičně formou pohybových her, cviků se zaměřením na posílení dolních končetin a rovnováhy těla.
POČET DĚTÍ 4 - 6
VĚK 6 - 15
TERMÍN čtvrtek od 16:00 do 18:00 v sezóně výjezdů,mimo sezónu 16:00 - 17:00
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 5.9.2019
LEKTOR Fanda
POZNÁMKA Součástí kroužku jsou jednodenní víkendové výjezdy. Tyto akce jsou pouze na základě zájmu rodičů, naplnění minimální kapacity a jsou hrazeny zvlášť. Informace k termínům výjezdů budou oznamovány přibližně měsíc předem.
 

 

PUŤÁK

CÍL Rozvoj pohybových schopností, koordinace těla a rovnováhy. Podpora zdravého pohybu při pobytu v přírodě.
NÁPLŇ Turistika v přírodě formou jednodenních víkendových výletů. Výcvik orientace v prostoru, pozorování přírody, seznamování se s turistickými značkami, buzolou, mapou. Zábavné tématické hry v přírodě.
POČET DĚTÍ 4 - 15
VĚK 6 - 12
TERMÍN sobota 1x za měsíc
CENA 1 800,- Kč/pololetí, 1.výlet 21.9.2019
LEKTOR Bohdana
POZNÁMKA v ceně za pololetí je 5 výletů včetně jízdného, stravy a zázemí s náhradním programem v případě silně nepříznivého počasí (silný vytrvalý déšť, silný mráz, náledí, bouřky). Vhodné oblečení a obuv nutností. 

 

MODERÁTOR

CÍL Rozvoj řečových dovedností. Trénink prezentačních dovedností. Seznamování se s prací profesionálních moderátorů. Nácvik pohotové reakce a přirozeného vyjadřování před publikem.
NÁPLŇ Nácvik správné artikulace a dýchání. Prezentování před ostatními. Videotréninky s následným rozborem. Ukázky prezentačních dovedností profesionálů s komentářem. Živé moderování skutečných akcí Zdravé školičky ve spolupráci s ostatními kroužky při jejich vystoupeních (pouze děti, které budou chtít).
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 6 - 12
TERMÍN čtvrtek od 15:00 do 16:00
CENA 1 400,- Kč/pololetí, 1.lekce 19.9.2019
LEKTOR  
POZNÁMKA
 

 

DESIGNER

CÍL Rozvoj prostorové představivosti, citu pro výtvarné umění, kreativity. Seznamování se s prací profesionálních designerů. 
NÁPLŇ Tvoření vlastních návrhů výrobků podle zadání i podle vlastních nápadů. Ve spolupráci s dospělými pokus o realizaci návrhu (bude-li to možné)
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 8 - 12 (mladší děti na základě posouzení rodičů)
TERMÍN čtvrtek od 17:00 do 18:00
CENA 1 500,- Kč/pololetí, 1.lekce 19.9.2019
LEKTOR  
POZNÁMKA v ceně jsou náklady na standardní výtvarný materiál (v případě náročnějšího výrobku dohoda s rodiči)
 

 

KLÁVESY I.,II.

CÍL Rozvoj hudebního talentu při hře na klávesy. Rozvoj jemné motoriky ruky. Podpora hudebního sluchu a citu pro rytmus. 
NÁPLŇ Výuka hry na klávesové nástroje
POČET DĚTÍ 2
VĚK 6 - 12
TERMÍN 1x týdně ve 2 termínech: čtvrtek od 18:00 do 19:00/pátek od 16:00 do 17:00
CENA 1 900,- Kč/pololetí, 1.lekce 19.9.2019/20.9.2019
LEKTOR  
POZNÁMKA stejné kroužky ve dvou termínech
 

 

DRAMAŤÁK

CÍL Rozvoj řeči a mluveného projevu. Rozvoj kreativity, představitosti a pohybového vyjadřování.
NÁPLŇ Dramatické hry, ztvárňování pohádkových postav, pantomima. Nácvik pohádky podle scénáře.
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 6 - 12
TERMÍN pátek od 14:00 do 15:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 20.9.2019
LEKTOR  
POZNÁMKA  

 

VÝROBA ŠPERKŮ

CÍL Rozvoj jemné motoriky ruky a kreativity. Rozvoj estetického cítění. Rozvoj pečlivosti a vytrvalosti.
NÁPLŇ Kreativní tvoření při výrobě šperků
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 6 - 12
TERMÍN pátek od 16:00 do 17:00
CENA 1 500,- Kč/pololetí, 1.lekce 20.9.2019
LEKTOR Niki
POZNÁMKA v ceně je materiál