Kroužky pro dospělé

 

KERAMIKA

CÍL Rozvoj jemné motoriky ruky a kreativity. Rozvoj citu pro výtvarné umění. Výuka technik práce s keramickou hlínou.
NÁPLŇ Tvoření z keramické hlíny - plastiky, reliéfy, glazování.
POČET ŽÁKŮ 4 - 10
VĚK od 15
TERMÍN pondělí od 19:00 do 20:00
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 12.9.2022
LEKTOR Helena
POZNÁMKA v ceně je výtvarný materiál

 

MUZICÍROVÁNÍ I.,II.

CÍL Rozvoj citu pro hudbu a rytmus, kreativita. Vyjádření pocitů pomocí hry na jednoduché hudební nástroje.
NÁPLŇ Hra na Orffovy a netradiční hudební nástroje. Rytmizace a deklamace. Skupinové hudební kompozice.
POČET ŽÁKŮ 4 - 10
VĚK od 15
TERMÍN 1x týdně ve 2 termínech: pondělí od 19:00 do 20:00/čtvrtek od 19:00 do 20:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 12.9.2022/15.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA Hudební nástroje jsou k dispozici, lze si nosit také vlastní.
 
 

DÍLNIČKY

CÍL Rozvoj jemné motoriky ruky a kreativity. Rozvoj estetického cítění. Rozvoj pečlivosti a vytrvalosti.
NÁPLŇ Kreativní tvoření, výroba dárků
POČET ŽÁKŮ 4 - 12
VĚK od 15
TERMÍN pondělí od 19:00 do 20:00
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 12.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA v ceně je materiál ke tvoření

 

ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY

CÍL Rozvoj anglické slovní zásoby. Schopnost přirozeně komunikovat v angličtině. Výuka gramatiky nenásilnou formou.
NÁPLŇ Výuka anglického jazyka zábavnou formou
POČET ŽÁKŮ 4 - 8
VĚK od 15 let
TERMÍN čtvrtek od 18:00 do 18:45
CENA 1 900,- Kč/pololetí, 1.lekce 15.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA  
 

ANGLIČTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

CÍL Rozvoj anglické slovní zásoby. Schopnost přirozeně komunikovat v angličtině. Výuka gramatiky nenásilnou formou.
NÁPLŇ Výuka anglického jazyka zábavnou formou
POČET ŽÁKŮ 4 - 8
VĚK od 15 let
TERMÍN úterý od 18:00 do 18:45
CENA 1 900,- Kč/pololetí, 1.lekce 13.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA stejný kurz ve dvou termínech
 
 

ANGLIČTINA KONVERZACE I.,II.

CÍL Rozvoj anglické slovní zásoby. Schopnost přirozeně komunikovat v angličtině. Procvičování gramatiky nenásilnou formou.
NÁPLŇ Výuka anglického jazyka zábavnou formou
POČET ŽÁKŮ 4 - 8
VĚK od 15 let
TERMÍN 1x týdně ve 2 termínech: úterý/čtvrtek od 19:00 do 19:45
CENA 1 900,- Kč/pololetí, 1.lekce 13.9.2022/15.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA stejný kurz ve dvou termínech
 
 

KREATIV

CÍL Podpora kreativity. Schopnost všestranně se vyjádřit prostřednictvím různých uměleckých směrů. 
NÁPLŇ Různé formy kreativních činností pro všestranně nadané a pro ty, kteří nemají vyhraněné zájmy či nevydrží déle u jedné aktivity. Výtvarné, rukodělné, hudebně pohybové, dramatické, pěvecké a instrumentální aktivity.  
POČET DĚTÍ 4 - 10
VĚK od 15
TERMÍN úterý od 19:00 do 20:00
CENA 1 500,- Kč/pololetí, 1.lekce 13.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA v ceně je materiál pro tvoření
 
 
 

OSOBNÍ ROZVOJ

CÍL Rozvíjet své kompetence. Stanovit si svoji vizi, misi, cíle. Pracovat na svém rozvoji. Nalézt sebedůvěru ve své schopnosti a spokojenost se sebou samým.
NÁPLŇ Skupinové diskuse o svých plánech a záměrech. Seznámení se s technikami podporujícími osobní rozvoj a jejich trénink. Práce na svém rozvoji, konzultace pokroků, mentoring.  
POČET ŽÁKŮ 4 - 10
VĚK od 15
TERMÍN středa od 19:00 do 20:00
CENA 1 900,- Kč/pololetí, 1.lekce 14.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA v ceně jsou studijní materiály
 
 
 

PC KURZ PRO SENIORY I.,II.

CÍL Seznámení se se základy na počítači. Zvládnutí poslat e-mail, nalézt potřebné informace na Internetu. 
NÁPLŇ Základy práce na počítači. Výuka bude přizpůsobena potřebám žáků.  
POČET ŽÁKŮ 4 - 8
VĚK senioři
TERMÍN 1x týdně ve 2 termínech: středa od 19:00 do 20:00/pátek od 18:00 do 19:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 14.9.2022/16.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA lze si přinést vlastní notebook