Kroužky pro předškolní děti s rodiči

 

DÍLNIČKY

CÍL Rozvoj jemné motoriky ruky a kreativity. Socializace a vytváření prvních vztahů s vrstevníky.
NÁPLŇ Kreativní tvoření
POČET DĚTÍ 4 - 8
VĚK 2 - 7
TERMÍN pondělí od 15:30 do 16:30
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 11.9.2023
LEKTOR Iva
POZNÁMKA v ceně je materiál ke tvoření

 

MUZICÍROVÁNÍ

CÍL Rozvoj citu pro hudbu a rytmus, kreativita. Socializace a vytváření prvních vztahů s vrstevníky.
NÁPLŇ Hra na Orffovy a netradiční hudební nástroje. Rytmizace a deklamace. Skupinové hudební kompozice.
POČET DĚTÍ 4 - 8
VĚK 2 - 7
TERMÍN úterý od 17:00 do 18:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 12.9.2023
LEKTOR Bohdana
POZNÁMKA Hudební nástroje jsou k dispozici, lze si nosit také vlastní.