Kroužky pro předškolní děti

 

KERAMIKA

CÍL Rozvoj jemné motoriky ruky a kreativity. Rozvoj citu pro výtvarné umění. Seznámení se s technikami práce s keramickou hlínou.
NÁPLŇ Tvoření z keramické hlíny - plastiky, reliéfy, glazování.
POČET DĚTÍ 4 - 10
VĚK 5 - 7
TERMÍN pondělí od 15:30 do 16:30
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 12.9.2022
LEKTOR Helena
POZNÁMKA v ceně je výtvarný materiál
 

 

MUZICÍROVÁNÍ

CÍL Rozvoj citu pro hudbu a rytmus, kreativita. Socializace a vytváření prvních vztahů s vrstevníky.
NÁPLŇ Hra na Orffovy a netradiční hudební nástroje. Rytmizace a deklamace. Skupinové hudební kompozice.
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 2 - 7
TERMÍN úterý od 16:00 do 17:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 13.9.2022
LEKTOR Lucka
POZNÁMKA Hudební nástroje jsou k dispozici, lze si nosit také vlastní.

 

TANEČKY

CÍL Rozvoj pohybových schopností, koordinace těla a citu pro hudbu a rytmus.Socializace a vytváření prvních vztahů s vrstevníky.
NÁPLŇ Hudebně pohybové hry, taneční improvizace s hudebním doprovodem, tanečky se zpěvem.
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 2 - 7
TERMÍN středa od 17:00 do 18:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 14.9.2022
LEKTOR Niki
POZNÁMKA na obutí nejlépe cvičky či podobnou vhodnou obuv

 

VÝTVARKA

CÍL Rozvoj jemné motoriky ruky a kreativity. Rozvoj citu pro výtvarné umění. Seznámení se s výtvarnými technikami.
NÁPLŇ Kresba, malba, modelování.
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 3 - 7
TERMÍN středa od 15:00 do 16:00
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 14.9.2022
LEKTOR Niki
POZNÁMKA v ceně je výtvarný materiál

 

FLÉTNA

CÍL Podpora vitální kapacity plic. Rozvoj citu pro hudbu a rytmus. Socializace a vytváření prvních vztahů s vrstevníky.
NÁPLŇ Hra na flétnu
POČET DĚTÍ 4 - 8
VĚK 3 - 7
TERMÍN pátek od 15:00 do 16:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 16.9.2022
LEKTOR Iva
POZNÁMKA potřeba mít vlastní flétnu
 

 

ANGLIČTINA I.,II. 

CÍL Seznamování se s cizím jazykem. Rozvoj anglické slovní zásoby. Schopnost komunikovat v angličtině jednoduchým způsobem. Socializace a vytváření prvních vztahů s vrstevníky.
NÁPLŇ Výuka anglického jazyka formou her, básniček, písniček a tanečků
POČET DĚTÍ 4 - 8
VĚK 3 - 7
TERMÍN 1x týdně 2 termíny: úterý/čtvrtek od 16:00 do 16:45 
CENA 1 900,- Kč/pololetí, 1.lekce 13.9.2022/15.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA stejný kurz ve dvou různých termínech
 

DRAMAŤÁK

CÍL Rozvoj řeči a mluveného projevu. Rozvoj kreativity, představitosti a pohybového vyjadřování. Socializace a vytváření prvních vztahů s vrstevníky.
NÁPLŇ Dramatické hry, ztvárňování pohádkových postav, pantomima.
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 3 - 7
TERMÍN pátek od 15:00 do 16:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 16.9.2022
LEKTOR Nicol
POZNÁMKA  

 

bude upřesněno