Kroužky pro děti 2.stupně ZŠ

 

KERAMIKA

CÍL Rozvoj jemné motoriky ruky a kreativity. Rozvoj citu pro výtvarné umění. Výuka technik práce s keramickou hlínou.
NÁPLŇ Tvoření z keramické hlíny - plastiky, reliéfy, glazování.
POČET DĚTÍ 4 - 10
VĚK 12 - 15
TERMÍN pondělí od 18:00 do 19:00
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 12.9.2022
LEKTOR Helena
POZNÁMKA v ceně je výtvarný materiál

 

LOGIK

CÍL Rozvoj logického myšlení, zaměření na cíl, vytrvalost.
NÁPLŇ Didaktické hry, řešení rébusů, šifry, logické úlohy
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 12 - 16
TERMÍN pondělí od 16:00 do 17:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 12.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA  
 
 

ZDRAVÁ CUKRÁRNA

CÍL Rozvoj samostatnosti, zručnosti. Týmová spolupráce. Podpora zdravého stravování.
NÁPLŇ Příprava zdravých dezertů podle receptů ve skupinách
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 12 - 16
TERMÍN pondělí od 18:00 do 19:00
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 12.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA v ceně suroviny pro vaření
 
 

DRAMAŤÁK

CÍL Rozvoj mluveného projevu. Rozvoj kreativity, představitosti a pohybového vyjadřování.
NÁPLŇ Dramatické hry, ztvárňování literárních postav, pantomima. Nácvik divadelní hry podle scénáře.
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 12 - 16
TERMÍN pondělí od 18:00 do 19:00
CENA 1 200,- Kč/pololetí, 1.lekce 12.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA  
 

 

ANGLIČTINA

CÍL Rozvoj anglické slovní zásoby. Schopnost přirozeně komunikovat v angličtině. Procvičování gramatiky nenásilnou hravou formou.
NÁPLŇ Výuka anglického jazyka zábavnou formou
POČET DĚTÍ 4 - 8
VĚK 12 - 16
TERMÍN čtvrtek od 17:00 do 17:45
CENA 1 900,- Kč/pololetí, 1.lekce 15.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA  
 

 

KREATIV

CÍL Podpora kreativity. Schopnost všestranně se vyjádřit prostřednictvím různých uměleckých směrů. 
NÁPLŇ Různé formy kreativních činností pro všestranně nadané děti a pro děti, které nemají vyhraněné zájmy či nevydrží déle u jedné aktivity. Výtvarné, rukodělné, hudebně pohybové, dramatické, pěvecké a instrumentální aktivity.  
POČET DĚTÍ 4 - 10
VĚK 12 - 16
TERMÍN úterý od 18:00 do 19:00
CENA 1 500,- Kč/pololetí, 1.lekce 13.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA v ceně je materiál pro tvoření
 
 
 

VÝROBA ŠPERKŮ I.,II.

CÍL Rozvoj zručnosti a kreativity. Rozvoj estetického cítění. Rozvoj pečlivosti a vytrvalosti.
NÁPLŇ Kreativní tvoření při výrobě šperků 
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 12 - 16
TERMÍN 1x týdně ve 2 termínech: úterý od 18:00 do 19:00/pátek od 17:00 do 18:00
CENA 1 500,- Kč/pololetí, 1.lekce 13.9.2022/16.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA v ceně je materiál
 
 
 

ŽURNALISTIKA

CÍL Rozvoj literárních dovedností. Seznamování se s prací novinářů a spisovatelů. Vyjádření osobního názoru na drobné literární dílo.
NÁPLŇ Tvoření drobných literárních útvarů. Diskuse nad literárními "dílky" ostatních. Tvorba skutečného časopisu, který bude distribuován v Obřanech a Maloměřicích (ve spolupráci s Žurnalisty z 1.stupně)
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 12 - 16
TERMÍN středa od 16:00 do 17:00
CENA 1 400,- Kč/pololetí, 1.lekce 14.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA v ceně jsou náklady na tisk
 
 

ODĚVNÍ NÁVRHÁŘSTVÍ

CÍL Rozvoj citu pro výtvarné umění a design. Rozvoj kreativity.
NÁPLŇ Vytváření kreslených návrhů oblečení, výroba střihů, ušití vlastního oděvního kusu, návrhy celé kolekce. Organizace módní přehlídky (ve spolupráci s návrháři z 1.stupně)
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 12 - 16
TERMÍN středa od 17:00 do 18:00
CENA 1 700,- Kč/pololetí, 1.lekce 14.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA v ceně jsou náklady na látky
 
 

MODEROVÁNÍ

CÍL Rozvoj řečových dovedností. Trénink prezentačních dovedností. Hodnocení práce profesionálních moderátorů. Nácvik pohotové reakce a přirozeného vyjadřování před publikem.
NÁPLŇ Nácvik správné artikulace a dýchání. Prezentování před ostatními. Videotréninky s následným rozborem. Ukázky prezentačních dovedností profesionálů s komentářem. Živé moderování skutečných akcí Zdravé školičky ve spolupráci s ostatními kroužky při jejich vystoupeních (jen dobrovolníci).
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 12 - 16
TERMÍN čtvrtek od 16:00 do 17:00
CENA 1 400,- Kč/pololetí, 1.lekce 15.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA
 
 
 

DESIGN

CÍL Rozvoj prostorové představivosti, citu pro výtvarné umění, kreativity. Seznamování se s prací profesionálních designerů. 
NÁPLŇ Tvoření vlastních návrhů výrobků podle zadání i podle vlastních nápadů. Pokus o realizaci návrhu (bude-li to možné)
POČET DĚTÍ 4 - 12
VĚK 12 - 16
TERMÍN čtvrtek od 18:00 do 19:00
CENA 1 500,- Kč/pololetí, 1.lekce 15.9.2022
LEKTOR bude upřesněno
POZNÁMKA v ceně jsou náklady na standardní výtvarný materiál (v případě náročnějšího výrobku dohoda s rodiči)