Angličtina

Výuka angličtiny probíhá v naší školičce každý den formou pohybových her, říkanek, básniček, písniček a tanečků. Děti se nenásilnou formou seznamují s cizím jazykem, který se pro ně stane běžnou součástí každodenního života. Děti postupně zvládají základní věty, rozšiřují si svoji slovní zásobu a nestydí se za správnou anglickou výslovnost. To vše se děje jako další zábavné dobrodružství, které dětem přináší příjemné prožitky a radost.