Naše vize

  • Vytváříme ty nejlepší podmínky pro zdravý a šťastný život dětí

Všechny naše snahy směřují k vytváření stabilního láskyplného a harmonického prostředí, které je místem, kde se děti i jejich rodiče cítí dobře. Kde je vždycky dostatek času a porozumění vyřešit každý problém, snaha pomoci ve svízelné situaci a žádná otázka není nevhodná. 
 
 

 

Naše mise 

  • Získáváme si lásku a přízeň dětí a uznání od jejich rodičů.
  • Neustále se zdokonalujeme ve svých kompetencích a zkvalitňujeme svoji pedagogickou činnost.
  • Dostáváme se do povědomí široké veřejnosti jako kvalitní předškolní zařízení.
 
 

 

Naše cíle

  • Ke všem dětem přistupovat s láskou, úctou a respektem k jejich osobnosti, pozorně jim naslouchat.
  • Na každý den připravovat pestrý a zajímavý program vycházející ze Školního výchovného plánu.
  • Aktivně komunikovat s rodiči, vytvořit s nimi dobré vztahy a prostředí důvěry.
  • Být odborným a kompetentním poradcem v otázkách výchovy a vzdělání, účastnit se odborných seminářů, věnovat se samostudiu.
  • Dobře reprezentovat Zdravou školičku na veřejnosti při každodenních pobytech venku a při různých akcích.