Denní program

 7:00 - 8:45        Hry a zájmové činnosti podle volby dětí, vzájemná individuální komunikace s přicházejícími dětmi
 
 8:45 - 8:50        Ranní komunikační kruh na téma vztahující se k vzdělávacímu bloku
 
 8:50 - 9:00        Zdravotní cvičení, pohybové improvizace s hudebním doprovodem, pohybová hra
 
 9:00 - 9:20        Hygienické návyky, dopolední svačina
 
 9:20 - 9:40        Vzdělávací blok vycházející z obsahu Školního vzdělávacího programu
 
 9:40 - 10:00       Hrátky s angličtinou
 
10:00 - 12:00      Pobyt venku
 
12:00 - 12:30      Hygienické návyky, oběd
 
12:30 - 13:00      Ukládání dětí k odpočinku, poslech pohádky
 
13:00 - 14:30      Odpolední odpočinek, klidové činnosti
 
14:30 - 15:00       Vstávání, hygienické návyky, svačina
 
15:00 - 18:00       Hry a zájmové činnosti podle volby dětí
 
      
 
Denní program vychází z potřeb dětí a může být upravován podle aktuální situace.