Víkendové pobyty

Jako nadstandardní službu organizujeme víkendové pobyty v lese, zhruba 1 za měsíc. Tyto pobyty účinně stmelují kolektiv dětí, učí děti samostatnosti a připravují je na celotýdenní pobyt na škole v přírodě. Začínáme jednodenními pobyty a poté, co děti zvládnou delší odloučení od rodičů, zařazujeme pobyty na celý víkend. Pro děti je připraven dobrodružný program na různá pohádková témata, např. Hledání pokladu, V chaloupce Křemílka a Vochomůrky, Lesní skřítci, Indiáni atd. Pobyty probíhají po celý rok, podzimní a zimní pobyty přispívají k dobré fyzické kondici, otužují děti a jsou prevencí nemocem. Podle věku a zralosti dětí je zařazeno plnění Bobříků či Stezka odvahy, součástí pobytů od května do září bývají táborové ohýnky se zpíváním s kytarou. Pro děti představují tyto pobyty obrovské množství zážitků, které si uchovají po celý život.