Sportovní aktivity

Dostatek přiměřeného pohybu je důležitý pro zdravý tělesný rozvoj. V dnešní době se lidé bohužel málo pohybují, což má neblahý dopad nejen na jejich fyzickou stránku, ale také na psychiku. Proto v naší školičce dbáme na to, aby se děti odmalička učily, že pohyb a sport patří ke zdravému životu.
Jaké sportovní aktivity s dětmi provádíme:
  • denně - zdravotní cvičení (malá rozcvička obsahující zdravotní cviky přímo určené pro předškolní děti) - pohybové improvizace s hudebním doprovodem (děti si hrají na motýlky, medvídky, žabičky...pohybově ztvárňují různé postavy) - pohybové hry (na Peška, Rybičky, rybáři jedou, Na Elišku...celá škála oblíbených her, které děti milují) - tanečky (Kolo kolo mlýnský, Zlatá brána, Houfem ovečky...velké množství tanečků rozvíjející koordinaci těla) - dopolední dvouhodinový pobyt venku (volné proběhání na bezpečném vyhrazeném prostoru, vycházky, průlezky a tělovýchovné prvky na hřištích) - odpolední pobyt venku (volné proběhání na školní zahradě, hry s míči, překážkové dráhy z kuželek apod.)                                                                                                                                                                
  • týdně -  návštěva velké tělocvičny na ZŠ Hamry (různé "opičí dráhy" na nářadí, seznamování s různými druhy sportů) -  výlet do lesa (chůze, běh, dechová cvičení, hod šiškou na cíl, zdolávání překážek, orientace v prostoru)                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  • měsíčně - víkendový pobyt v lese se zaměřením na některý druh sportu (dle zájmu rodičů turistika, cyklistika, bruslení, orientační běh...vše formou her a věkově přiměřené předškolním dětem)                                                                                                                                                                          
  • kvartálně/pololetně - školičky v přírodě (dle zájmu rodičů podzimní, zimní, jarní a letní školy v přírodě, zimní s výukou lyžování profesionálním instruktorem s licencí a praxí pro výuku předškolních dětí)