Spolupráce s rodiči

Vážení rodiče,
velmi si ceníme Vaší důvěry, se kterou jste nám svěřili Vaše děti. Abychom mohli kvalitně odvádět svoji práci, potřebujeme z Vaší strany také otevřenost. Prosíme, komunikujte s námi "na rovinu" a bez ostychu, každý problém či nespokojenost z Vaší strany s námi řešte co nejdříve. Jsme tu pro Vás, především pro Vaše děti a záleží nám na tom, aby vzájemné vztahy byly co možná nejlepší. Jedině tak dosáhneme společného cíle, kterým je kvalitní láskyplná výchova Vašeho dítěte.
Jsme otevřeni Vašim námětům a připomínkám, rádi si vyslechneme a s Vámi prodiskutujeme Vaše názory a dáme Vám možnost spolupodílet se na tvorbě programu školičky. Vítáme každého rodiče, který bude chtít strávit čas společně s námi, kdo se bude chtít účastnit našich akcí jako "pomocná síla", či jakkoli jinak přispět či pomoci.
Velmi si ceníme vzájemné ohleduplnosti mezi rodiči a děkujeme, že do školičky nevodíte děti s právě probíhajícím infekčním onemocněním jako jsou infekční rýma, kašel, zánět spojivek, průjem, vyrážka atd. Zdravá školička je pro zdravé děti.