Výchovně vzdělávací program

Náš výchovný a vzdělávací program je zaměřený na optimální rozvoj kompetencí dítěte a využití jeho potenciálu.Základní vzdělávací osa vychází z programu státních mateřských škol.
Našim cílem je rozvíjet sociální kompetence podporou interpersonálních vztahů a komunikace.
Dále dbáme na podporu rozvoje řeči a správné výslovnosti, denně s dětmi provádíme gymnastiku mluvidel.
Zaměřujeme se na činnosti a denně s dětmi provádíme minimálně jednu z každé v níže uvedených skupinách: 
  • pomáhající udržet psychickou pohodu - zpěv, tanec, rytmizace a deklamace, hra na Orffovy nástroje
  • podporující kreativitu - kresba, malba, modelování, vystřihování, vytrhávání, skládání z papíru a další výtvarné činnosti
  • posilující vztah ke knihám - prohlížení obrázků, každodenní poslech četby, návštěvy knihovny
  • procvičující jemnou motoriku ruky - hry s didaktickými hračkami, navlékání korálků, mozaiky, stavebnice
  • rozvíjející logické myšlení - hry s didaktickými hračkami a pomůckami, pracovní listy, práce na "projektech"