Ceník                                                                                              

Cena školného:

  • Využijte dotovanou cenu na měsíční celodenní docházku 5.900,- Kč s platností pro celý školní rok. Děti, které k 31.8. aktuálního školního roku nedovršily tří let věku, mají celý školní rok paušální měsíční školné pro každodenní celodenní docházku 4.700,- Kč. 
     
  • celodenní pobyt 4-5x týdně..........6900 Kč/měsíc + strava
  • celodenní pobyt 3x týdně..........5700 Kč/měsíc + strava
  • pravidelná docházka 2 dny v týdnu 80 Kč/hod. + strava
  • pravidelná docházka 1 den v týdnu 90 Kč/hod. + strava
  • nepravidelná docházka......................100 Kč/hod. + strava
  •  

Informace o stravě včetně ceny obědů a svačinek naleznete na stránkách našeho dodavatele www.vitalite.cz
V případě nepřítomnosti dítěte, je-li strava řádně odhlášena, se stravné vrací.
Děti si mohou také nosit stravu z domu.

Výlety, návštěvy divadel, muzeí a jiné akce se hradí zvlášť.

Poplatek za školné je paušální, nepřítomnost dítěte neovlivňuje měsíční školné.

číslo účtu: 2107810459/2700